Dřevostavby
Nízkoenergetické domy
Energetické pasivní domy
Napište nám
Drobečková navigace

Úvod > Nízkoenergetické stavby

Nízkoenergetické stavby

Nízkoenergetický dům umožní spotřebovat ročně energii na vytápění  objektu maximálně 50 kW na m2 užitkové plochy.

Příklad: Rodinný dům o užitkové ploše 100 m2 spotřebuje ročně na vytápění  max.  5000 kW !

Jak bez námahy přijít k ekonomickému domu 

Základní parametry nízkoenergetického domu

Typy domů pro rodinné bydlení se v dnešní době rozdělují  na ty druhy staveb,  jež spadají do  kategorie vyznačující se podle míry úspory energie na  zajištění provozu hotového domu. Setkáváme se tudíž s takovými  termíny, jako jsou - nízkoenergetický dům, pasivní dům, energeticky úsporný  dům, nulový dům, které si díky svým ekonomický úsporám na provoz stavby a  šetrnosti k životnímu prostředí, získávají větší podporu mezi všeobecnou  veřejností.

Nízkoenergetický dům  je taková ekonomická stavba, jejíž míra potřebného tepla na vytápění za 1 kalendářní rok se  pohybuje od 15 do 50 kWh/m2 (potřeba tepla v kWh na vytápění 1m2 vytápěné plochy  budovy za rok). 
V celkovém porovnání  typů rodinných domů zabírá (dle  následující tabulky) střední  pozici, přičemž lze oproti starším budovám dosáhnout úspor na vytápění 75% a  více. Je jakýmsi přechodem mezi pasivním domem a dosavadní výstavbou, kde norma ještě  není tak striktní jako u pasivního domu a je možné ji docílit nejen u každé  novostavby, ale i rekonstrukcí stávajícího objektu. 

Měrná potřeba tepla na vytápění – dle ČSN 730540:2

Kategorie budovy

Potřeba tepla navytápění

kWh/m2.a

Starší budovy Často více než dvojnásobek hodnot pro obvyklé novostavby
Současná novostavba 80-130
(podle aktuálníchstavebních předpisů)
Nízkoenergetický dům 15-50
Pasivní dům 5-15
Nulový dům 0-5

 

Podmínky úspěšné realizace ekonomické stavby

Pro úspěšnou realizaci nízkoenergetického domu je nutné  dodržovat určité zásady, které jsou rozhodující pro dosažení potřebných  parametrů stavby. Zavedením koncepčního přístupu  a dobré koordinace veškerého konání (během přípravy a samotné  stavby) se vyhneme nepříjemným důsledkům nedodržení těchto parametrů. Již při  samotném  projektování nízkoenergetického  domu vycházejme z charakteru dané lokality, místního klimatu. Vyhodnocujme  taková opatření, která respektují potřeby a možnosti investora. Hledejme taková  řešení, která mají ekonomické opodstatnění v návratnosti investic především  z dlouhodobějšího hlediska – rostoucí ceny energií x finanční náklady na stavbu domu (možnost využití půjčky na bydlení). Velmi důležitou podmínkou pro dosažení projektovaných hodnot  stavby je také realizace stavby dle projektové dokumentace. Aby toto bylo  dodrženo, je nezbytné zajistit aktivní provádění autorského dozoru projektanta.

Charakterizující prvky nízkoenergetického domu

 • volba pozemku s uvážením místního klimatu, konfigurace terénu a vegetace
 • jednoduchý kompaktní tvar budovy a orientace většiny obytných místností k jihu
 • velmi dobrá tepelná izolace obálky budovy (podlahy, stěn, střechy, oken a dveří)
 • důsledné odstranění tepelných mostů
 • zajištění vysoké vzduchotěsnosti budovy
 • pasivní případně i aktivní využití sluneční energie
 • optimální volba otopného systému, pružně reagujícího, s dobrou regulací, pokud možno nízkoteplotního
 • kontrolované větrání, pokud možno s rekuperací tepla
 • úsporné elektrické spotřebiče a osvětlení
 • volba materiálů s nízkou výrobní energetickou náročností
 • uvědomělé chování uživatelů domu