Dřevostavby
Nízkoenergetické domy
Energetické pasivní domy
Napište nám
Drobečková navigace

Úvod > Konstrukční systémy

Konstrukční systémy

Konstrukční systém Fí-ha

Konstrukční systém A-ha

Konstrukční systém KVH

Zděné konstrukce - Fí-ha SOLID

Snižte náklady na bydlení. Bydlete moderne a v zdravém prostředí. Stavíme nízko- energetické a pasivní domy, rodinné domy přízemní i patrové a chaty i větší stavby občanského vybavení, výrobní objekty, penziony pro seniory, školky a adminidtrativní budovy. 

Nabízíme montované domy stavěné těmito systémy :

....Fí-ha-modulový konstrukční systém dřevostavby

....A -ha systém dřevěné ekostěny

....Rámové konstrukce KVH  nebo I dílců

......Konstrukční systém "φ-ha  SOLID" na bázy keramiky a silikátov

Uvedené systémy dodáváme

 • na klíč
 • hrubé stavby
 • svépomocné stavby 

Modulový konstrukčný systém φ - ha

Modulový konstrukčný systémy sa prodáva pod registrovanou obchodní značkou: φ - ha. 

Popis systému

Konstrukčný systém φ - ha (fí-ha) se používá na obvodové stěny a příčky na bázi dřeva. Systém respektuje součastné trendy ve stavebnictví a technicko-konstrukční možnosti dřeva. Systém splňuje všechny požadavky technických norem z hlediska stability, únosnosti, tepelně-technickým vlastnostem pláště staveb, požárníodolnosti jako i požadavky na hygienickou nezávadnost výrobků a provozních obytných prostor.

Konstrukčný systém se skládá z konstrukčních prvků:

 1. základových prahů
 2. modulů obvodových stěn a příček
 3. překladů
 4. věnců 

Základové prahy

Základový prah je startovací dílec konstrukčního systému.Kotví se přímpo do základové desky.

 Moduly obvodových stěn a příček

Tloušťka 150 mm se používá na nosné  vnitřní příčky NED a EPD, obvodové a  vnitřní  pro chaty  a jako ztracené bednění pro "B-ha "systém zděné stavby. Tloušťka 300 mm se používá na obvodové stěny nízkoenergetických staveb, tl. 450 mm na obvodové stěny pasivních staveb. Montáž se provádí suchou cestou, systém je demontovatelný.

Překlady

Překlady nad okna a dveře v obvodových a stěnách a vnitřních příček. 

 Věnce

Věnce ukončují montáž stěny a nebo příčky.

Přesnost výroby modulů a důmyslné uspořádání jednotlivých prvků umožňuje dosáhnout konstrukční variabilitu systému, jeho tuhost a stabilitu. Přitomcelá montáž probíhá suchou cestou a je velice jednoduchá.

Vnitřní prostor modulů se vyplňuje tepelně izolační hmotou a to dvěma základními způsoby:

- vkládaná izolace  minerální vata - lze vkládat ve výrobě a nebo na stavbě.

- foukané izolace buničina (rozvlákněný  papír) ošetřěný proti požáru a plíním, hmyzu a hlodavcům. Aplikuje se strojově na stavbě do již postavené a zakryté stavby.      

Stavebnicový systém -ha je řešený tak jednoduše, že ho montážně může zvládnout i technicky průměrně zdatný jedinec.
Je proto vhodný pro svépomocnou montáž stavebníkem, který se rozhodl postavit si dům svépomocí za podstatně nižší pořizovací cenu.

Výstavba celého rodinného domu postupuje velmi rychle, bez použití zdvihacího zařízení. Váha největšího dílce bez izilace ja cca 15 kg, to umožňuje snadnou manipulaci s modulem.

Protože se montáž provádí suchou cestou lze stavět i v zimním období, kdy se nedá stavět mokrou cestou.

Oblast použití

Konstrukčný systém -ha je vhodný pro všechny druhy staveb,kde se sleduje záměr významné úspory energie  na vytápění  objektu.Vzlášť výhodný je pro realizaci obytných staveb.t.j.rodinné dony,bytové domy a střešní nástavby bytových domů kde se zejména ocení:

- a) nízké zatížení objektu

- b) jednoduchá manipulace a vertikální doprava

- c) suchý proces výstavby

- d) rychlost výstavby 

Ekostěna z masivního dřeva 

Zdravý dům a-ha

Zdravý dům - montovaný dům jen z ekologických materiálů. Základem je dvojitá dřevěná konstrukce mezi kterou se aplikuje tepelná izolace(minerální vata, buničina nebo sypaný korek).

a-ha - autorsky chránený drevený konštrukčný systém

Efektívnost konstrukčního systému: zdvojená stěna na bázy dřeva (Ekostěna)umožňuje měnit svojitloušťku a tím i objem vložené izolace podle potřeby.

Obě nezávislé plochy obvodové stěny jsou z masivného dřeva, navzájem jsou pprostorově spojené bez kovových spojovacíh prostředků. Nejsou tu žádné vruty, hřebíky a nebo svorníky.         

Nejdelší dílec stěny má délku 3 m ,dílce přicházejíuž přesne nafrézované a nakrácené,takžejedinné nářadí potřebné na montáž A-HA stěny je plastová palička.

Vlastnosti dřevěného konstrukčního systému "A - HA"

 • je z masivního dřeva a splňuje nejpřísnější ekologická pravidla
 • minimalizuje tepelné mosty - na spojování dílců se nepoužívají kovové spojovacé materiály
 • umožňuje vytvořit libovolnou tloušťku stěny – podle požadavků na spotřebu energie na vytápění (pro NED a PAD domy
 • montáž sa vykonáva suchou cestou – eliminuje se sezonost stavebnictví vytváří se zrdavé mikroklima interiéru  
 • výrazně snižuje náklady na spotřebu energie připrovozu objektu
     

Ako tepelná izolácia môže byť použitý ľubovoľný tepelnoizolačný materiál, výhodné, aj keď nie lacné, je použitie korkovej drte, ktorá umožňuje vytvoriť aj difúzne otvorenú konštrukciu obvodovej stenyTloušťku tepelněizolační vrstvy  je možné vytvořit podle požadavků investora a stanovuje se výpočtem pomocí softwaru PHPP pro danou lokalitu kde má dům stát.

Ekologie a kvalita mikroklimatu interiéru jsou výraznou předností daného konstrukčního systému.Z tohoto hlediska je dřevo jako konstrukční materiál pro člověka vhodny a přirozený materiál.

Technické údaje:

 • používá se smrkové nebo borové řezivo 45 x 200 x 3000mm
 • vlhkosť dřva w=12 až 15%
 • při tloušťce stěny 350 mm: U=0,135W/m2 K, R=7,4m2 K/W
 • při tlušťce stěny  450 mm: U=0,101 W/m2 K, R=9,9m2 K/W.

 

 

Rámové kontrukce  KVH

3. Dřevostavby se sloupkovou konstrukcí

POSTUP PŘI STAVBĚ: Na míru nařezané dřevěné fošny či hranoly se při stavbě pospojují pomocí hřebíků a plechových spojek do skeletu. Do vytvořené dřevěné sítě se vloží izolace a stěny se následně z vnitřní i vnější strany zdi obkládají dřevovláknitými deskami či překližkou.

VÝHODY: Široké možnosti tvarování domu, odolnost vůči vysokému zatížení, možnost stavby vícepatrové budovy, stavba bez těžké mechanizace, nižší náklady za dopravu.

NEVÝHODY: Pracnější a delší výstavba, vyšší pořizovací cena. 

Zděné konstrukce

Konstrukčný systém "φ-ha  SOLID" na bázi keramiky a silikátů.

Pro klienty,kteří inklinujá k materiálům na bázi silikátujsme připravili nabídku liaporbetonových monolitických stěn

litých do ztraceného bednění,které se i nadále  v konstrukci stěny plnohodnotně využije.Taková stěna s vertikálním laťováním se využije  na obvodové stěně  pro zavěšení termofasády a vnitřní skladba stěny se využije pro rozvody sítí a zaklopí se SDK nebo jiným interiérovou skladbou.

Tato konstrukce stěny  má místo na stavebném trhu , už jenom pro úzkou monolitickou stěnou (kosková pevnost liaporbetonu je 20-ěč MPa)

Ztracené bednění se skládá s  prefabrikovaných modulů, ze ktrých se postaví všechny nosné stěny obvod i příčky do kterých se bude lít liaporbeton.Pro přerušení tepelného mostu základová desky se do prvé vrstvy  modulu vkládá XPS o tl 200mm.Liapor se dodává na stavbu v balení po 1m3.Betonáž se provádí najedno na celou výšku stěny. 

Pohodlná je betonáž z betonářskeho koše ale nevylučujú se však i jiné způsoby betonáže.ve stěně se armují betonářskou ocelí pouze překlady stavebních otvorů  a napojení stěny se stropem. 

Stavba bungalovu v Nových Zámkoch: jednoduchá a rychla montáž.